Контрольні роботи, реферати та есе по таким дисциплінам

 Господарське право 

042 - Господарсько-правові відносини  

043 - Договори - важливий вид господарських зобов'язань

044 - Захист господарських прав і законних інтересів суб'єктів господарювання

045 - Правове регулювання банкрутства

046 - Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності інтелектуальної власності

047 - Правове регулювання підприємницкої діяльності

048 - Правовий статус субєктів господарювання

050 - Правове регулювання страхової діяльності

   Правознавство

051 - Назвіть загальні підстави відповідальності заподіяння шкоди

052 - Органи державного управління

053 - Правові основи організації управління економікою

   

Менеджмент

054 - Еволюція розвитку менеджмента

055 - Прийняття та класифікація управлінських рішень

056 - Организационная структура управления промышленного предприятия шахта "Н.И Сташкова"

057 - организационная стуктура управления Ремонтно-механического завода

058 - Організаційна структура промислового підприємства шахта "Степова"

059 - Організаційна структура промислового підприємства шахта "Ювілейна"

  

Естетика

064 - Естетика Платона

 

Інвестиції

  065 - Визначення сутності поняття інвестицій

 

Фінансовий аналіз

066 - Аналіз незавершеного виробництва на підприємстві

067 - Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства

068 - Аналіз динаміки та рівня фінансових результатів по даним звітності

 

 Фінансово-бухгалтерський облік

069 - Призначення балансу та його структура

  Управління персоналом

070 - Аналіз конфліктної ситуації

071 - Профадаптація персоналу на підприємстві

072 - Управление труда и социальной защиты населения - кадровая политика

073 - Дайте розгорнутий, порівняльний аналіз загального діловодства і кадрових питань

074 - У чому особливість людських ресурсів?

075 - Назвіть функції кадрової служби підприємства

  Ессе по управлінню персоналом

  060 - Внешние формы вознаграждения персонала

  061 - Пути разрешения межличностного конфликта

 062 - Принципы подбора персонала

 

 Економіка та економічний аналіз

082 – Місце ФРН в глобальній та європейській економіці

083 – Основні фонди підприємства: матеріальний склад, роль у виробничому процесі

084 – Оцінка ризику

085 – Поняття монополії та монопольного стану

086 – Роль менеджменту для успішного бізнесу

087 – Сутність та цілі міжнародної економічної інтеграції

088 – Сутність функціонально-вартісного аналізу

 

 Аудит

089 – Дати коротку історичну довідку про виникнення незалежного аудиту

 

Державне управління

 090 – Конкуренція як визначна ознака ринкової економіки

091 – Феномен бюрократизму, як соціальне і державно-правове явище

 

Логіка

 092 – Відшукати родову ознаку, видову відмінність, атрибутну або випадкову ознаку

 

 Маркетинг

 093 – Мікро- та макросередовища

 

Страхування

 094- Страхова компанія “Оранта” та про страхову діяльність на Україні

Економіка праці

 095 – Атестація робочих місць, як процес удосконалення праці

096 – Основні суб’єкти взаємодії на ринку праці

097 – Класифікація витрат робочого часу

 

Економіка підприємства невиробничої сфери

 098 – Ринок фінансових послуг

099 – Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

100 – Складові елементи фінансового механізму охорони здоров’я, як галузі невиробничої сфери

101 – Фінансово-економічний механізм вищої школи в умовах переходу до ринку

102 – Форми і стадії процесу приватизації

 

Макроекономіка

 103 - 15 задач по макроекономіці

 

Політологія

 104 – Влада як явище суспільно-політичного життя

 

Проектний аналіз

 105 – Особливості підходу Світового банку до поділу проектного циклу

 

Бухгалтерський облік

 106 – Предмет бухгалтерського обліку

 

Інформаційні системи

 107 – Поняття та джерела фінансової інформації

108 – Информационное пространство предметной области 

109 – Построение схемы базы данных на основе метода декомпозиции

 

 Соціальна політика

 110 – Мета і пріоритети розвитку освіти

 

Статистика

 111 – 10 задач по статистиці

112 – Облік робочого часу

113- Статистичне спостереження. Форми, види спостереження

 

Психологія фізичного виховання і спорту

 117 – Психологічна регуляція в підготовки спортсменів – аутогений тренінг

 

Бізнес-плани

 116 – Бізнес-план нового підприємства в сфері надання фото послуг

   Для замовлень

        Телефон       +380665144615

        е-mail             KursovieotMarinu@yandex.ua


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz