Державне управління

 090 – Конкуренція як визначна ознака ринкової економіки

091 – Феномен бюрократизму, як соціальне і державно-правове явище

Короткий зміст робіт:

090 – Конкуренція як визначна ознака ринкової економіки

ЗМІСТ

1. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ВИЗНАЧНА ОЗНАКА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ

ЛІТЕРАТУРА

1. КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ВИЗНАЧНА ОЗНАКА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

    Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес. Він сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами.

     В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови постачання і платежів, рекламу.

    Створення конкурентного середовища й подолання монополізму є одним з найважливіших напрямів економічної реформи в Україні. Ще в Законі про економічну самостійність України (серпень 1990 р.) та в постанові Верховної Ради “Про проекти концепції та програми переходу Української РСР до ринкової економіки” (листопад 1990 р.) “передбачалося провести роздержавлення і приватизацію, створивши справжнє підприємницьке середовище і ринкову конкуренцію». Проте здійснена в Україні приватизація ще не призвела до створення сприятливого для економічного зростання конкурентного середовища. Схоже на те, що “обмеження діяльності підприємств-монополістів для цього недостатньо, поза як в наш час більше половини великих підприємств є монополістами у своїх галузях, і тому тільки приватизація, розкрупнення там, де це можливо, й зацікавленість у розвитку альтернативних недержавних виробництв може забезпечити нормальну конкуренцію на українському ринку»...

 

091 – Феномен бюрократизму, як соціальне і державно-правове явище

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                                 

1. ФЕНОМЕН БЮРОКРАТИЗМУ ЯК СОЦІАЛЬНЕ І ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ                                                                                         

2. СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БЮРОКРАТИЗМУ ТА КОРУПЦІЇ

3. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ПОЛІТИКАМИ І БЮРОКРАТІЄЮ В ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ                                            

ВИСНОВОК            

 ЛІТЕРАТУРА                                                                                                        

ВСТУП

       Як відомо, система державного управління - молода, швидко розвиваюча наука. В останні роки в країні стрімко росте інтерес до досягнень у цій науці, оскільки підготовка кваліфікованих професійних державних службовців стає настійною вимогою часу. Країни Заходу також устали на шлях наукової організації праці державних службовців, що обумовлює інтерес фахівців до досвіду цих країн.

       До досягнень західної науки в області державного адміністрування необхідно відноситься з увагою, але без зайвого преклоніння, справедливо відзначаючи, що в жодній країні світу поки не створено зробленої системи державного управління.

     Як приклад можу привести висловлення Оноре де Бальзака. У минулому столітті він з гіркою іронією писав: «Існує тільки одна гігантська машина, керована пігмеями, і це бюрократія». Приступаючи до розгляду треба відзначити, що незважаючи на те, що Українська школа управління, можливо, і не так добре описана, як західна, проте, вона має свою практику і досвід. Тим часом, тема бюрократизму і бюрократії в житті сучасного українського суспільства, безумовно, заслуговує набагато більшої уваги і зовсім іншого підходу до неї.

     Виняткова важливість проблеми бюрократизму і бюрократії для України, де виконавча влада, держава спочатку століть грали (і продовжують грати) визначальну роль у більшості сфер суспільства, політиці в тому числі, сумнівів не викликає. Нині від того, наскільки успішно вирішують відповідні задачі органи виконавчої влади, багато в чому залежать успіх і доля реформ в Україні....


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz