Страхування

 094- Страхова компанія “Оранта” та про страхову діяльність на Україні

ЗМІСТ

 ВСТУП

1. СТРАХОВІ КОМПАНІЇ

2. О КОМПАНИИ - НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ОРАНТА”

3. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

4. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКІ

5. СУЧАСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

         На сучасному етапі зростає потреба фізичних осіб у забезпеченні стійких гарантій захисту своїх економічних інтересів, зв'язаних зі здійсненням різних видів господарської діяльності, збереженням визначеного рівня добробуту і здоров'я.

         Найбільш ефективною формою соціального захисту, що успішно функціонує в багатьох країнах, є страхування.

       Розвиток страхового ринку, сполучення обов'язкового і добровільного страхування дозволяють створювати надійні системи соціального захисту, насамперед для працівника, протидіють можливості зміни його соціального і матеріального становища у визначених ситуаціях.

        Таким чином, можна зробити висновок, що страхування є системою захисту майнових інтересів громадян, організацій і держави, що повинна стати необхідним елементом у світлі ситуації економічних, соціальних і політичних перетворень в Україні.

        Страхування є ведучим сегментом економіки в діяльності економічно розвитих держав і найчастіше навіть випереджає банківський сегмент.

        Передумовами для подальшого розвитку страхової справи в нашій країні є не тільки що більш менш стабільне фінансове становище і пожвавлення економіки. По-перше, зміцнення недержавного сектора економіки: приватний підприємець (власник) у силу своєї економічної відособленості від держави змушений страхувати свої ризики. По-друге, джерелом попиту на страхові послуги є ріст обсягів і розмаїтості приватної власності фізичних і юридичних осіб. При цьому важливе значення має розвиток ринку нерухомості й іпотечного кредитування житлового будівництва, а також приватизація державного житлового фонду. По-третє, важливим джерелом розвитку страхового ринку є скорочення ніколи всеосяжних гарантій, наданих системою державного соцстрахування і соцзабезпечення. Сьогодні відсутність гарантій повинна заповнюватися різними формами особистого страхування. І, нарешті, по-четверте, зняття "залізної завіси" між Україною і країнами світу багаторазово збільшило поїздки громадян за рубіж (круїзи, тури, спортивні виступи, відпочинок, ділові поїздки і т.п.), що у свою чергу вимагає збільшення і якісного удосконалювання страхових послуг, професійної підготовки кадрів в області страхування.... 


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz