Баннер

Курсові роботи по дисциплінам:

 

Економіка підприємства

008 - Звіт створення, реорганізації та ліквідації підприємства 

009 - Аналіз руху грошових надходжень на промисловому підприємстві

010 - Аналіз руху грошових коштів вугільнодобувного підприємства

011 - Аналіз фінансових результатів діяльності промислового підприємства

012 – Аналіз формування собівартості продукції на підприємстві

013 – Аналіз використання виробничих потужностей на промисловому підприємстві

014 – Аналіз використання основних фондів підприємства

015 – Аналіз ефективності використання оборотних засобів підприємства

016 – Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві

017 – Аналіз планування продуктивності праці на підприємстві

018 – Аналіз показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства

019 – Аналіз “Витрат – Випуску – Прибутку”

020 – Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

021 – Аналіз фінансових ресурсів діяльності підприємства

022 – Аналіз формування прибутку підприємства

023 – Механізм планування витрат на підприємстві

024 – Механізм планування собівартості продукції на підприємстві

025 – Механізм формування виробничого плану на підприємстві

026 – Планування виробничої програми на підприємстві

027 – Оцінка ефективності підприємницького проекту – підприємство з виробництва

028 – Аналіз фонду заробітної плати на підприємстві за категоріями працюючих

029 – Аналіз системи “витрат – випуску – прибутку”

030 – Бізнес-план малого підприємства 

031 – Оцінка фінансової стійкості підприємства

032 – Соціальний захист населення України

 

Бухгалтерський облік та аудит

 001- Аналіз обліку, аудиту і аналізу грошових коштів на підприємстві

002 – Організація обліку кредитних операцій банку на прикладі ВАТ КБ “Надра”

003 – Організація обліку прямих витрат (матеріальних та на оплату праці) на прикладі Ремонтно-механічного заводу

004 – Організація обліку товарів та аналіз товарообігу торгівельного підприємства

005 – Організація обліку та аналіз надходжень і видатків бюджетної організації

006 – Організація обліку, аналізу готової продукції на підприємстві

007 – Організація обліку та аналіз грошових коштів і розрахунково-кредитних операцій підприємства

 

Управління персоналом

033 – Формування організаційної структури управління Першотравенського ремонтно-механічному заводу

034 – Формування резерву управлінського персоналу

  

 Економіка праці

035 – Совершенствование нормирование и оплаты труда Ремонтно-механического завода

036 – Трансформація відносин власності і їх вплив на соціально-трудові сфери

  

  Фінанси

037 – Управление операционно-финансовым рычагом

 Для замовлень

        Телефон       +380665144615 

         е-mail             KursovieotMarinu@yandex.ua


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz