Аудит

089 – Дати коротку історичну довідку про виникнення незалежного аудиту

ЗМІСТ

1. ДАТИ КОРОТКУ ІСТОРИЧНУ ДОВІДКУ ПРО ВИНИКНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ

2. ПОЯСНИТИ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ УМОВ ДАЄ ПРАВО НАДАВАТИ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ. ЧИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ НАЯВНІСТЬ СЕРТИФІКАТА АУДИТОРА?

3. ОПИСАТИ ПРОЦЕДУРИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ВИКОНАТИ ПРИ АУДИТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ І ТИПОВІ ПОМИЛКИ ЇХ ОБЛІКУ

3.1 Визнання й оцінка нематеріальних активів у відповідності до П(С)БО

3.2 Аналітичний облік НМА та документування операцій

3.3 Облік надходження та вибуття нематеріальних активів

3.4 Облік амортизації нематеріальних активів

3.5 Переоцінка та зменшення корисності НМА

3.6 Облік інвентаризації НМА

ЛІТЕРАТУРА

1. ДАТИ КОРОТКУ ІСТОРИЧНУ ДОВІДКУ ПРО ВИНИКНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ

       Аудит має вже досить довгу історію. Перші незалежні аудитори з'явилися ще в XIX в. в акціонерних компаніях Європи. Слово «аудит» у різних перекладах означає «він чує» або «слухаючий». Виникнення аудита пов'язане з поділом інтересів тих, хто безпосередньо займається керуванням підприємством (адміністрація, менеджери), і тих, хто вкладає гроші в його діяльність (власники, акціонери, інвестори). Останні не могли й не хотіли покладатися лише на ту фінансову інформацію, що надавали керуючі й підлеглі їм бухгалтери підприємства. Досить часті банкрутства підприємств, обман з боку адміністрації істотно підвищували ризик фінансових вкладень. Акціонери хотіли бути впевненими у тому, що їх не обманюють, що звітність, представлена адміністрацією, повністю відображає дійсне фінансове становище підприємства. Для перевірки правильності фінансової інформації й підтвердження фінансової звітності запрошувалися люди, яким, на думку акціонерів, можна було довіряти. Головними вимогами, пропонованими до аудитора, були його бездоганна чесність і незалежність.

           Знання бухгалтерського обліку не мало спочатку основного значення, однак з ускладненням бухгалтерського обліку необхідною умовою стає й гарна професійна підготовка аудитора. Історичною батьківщиною аудита вважається Англія, де з 1844 р. виходить серія законів про компанії, згідно яким правління акціонерних компаній зобов'язані запрошувати не рідше одного разу в рік спеціальної людини для перевірки бухгалтерських рахунків і звіту перед акціонерами. У Росії звання аудитора було уведено Петром I. Посада аудитора поєднувала в собі деякі обов'язки діловода, секретаря й прокурора. Аудиторів у Росії називали присяжними бухгалтерами. Всі три спроби організації інституту аудита (в 1889, 1912й 1928 р.) виявилися невдалими...

 Для замовлень

        Телефон      +380665144615 

         е-mail           KursovieotMarinu@yandex.ua


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz