Економіка підприємства

 041 – Шляхи виходу підприємства з кризового стану 

ЗМІСТ

ВСТУП. .................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА........................

5

РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ……

9

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА...

15

РОЗДІЛ 4 ШЛЯХИ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗОВОГО СТАНУ ............

30

ВИСНОВОК...................................................................................................

36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ..............................................

38

ДОДАТКИ......................................................................................................

40

 ВСТУП             

            Ефективність реалізації загальнодержавних та регіонально-прикладних економічних проблем залежить від стратегічних напрямків та практичних впроваджень економістів вищої кваліфікації.

            Важливим етапом до підвищення ефективності реалізації даних економічних розробок з економіки підприємства є організація написання роботи відповідно вимогам вищого навчального закладу. Звіт виступає як результат навчального процесу закріплення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, узагальнення практичних навиків, набутих під час переддипломної практики.

            Звітна робота повинна представляти собою самостійно виконане та завершене дослідження з елементами новизни і практичної значущості для підприємства.

            Мета написання звіту з економіки підприємства полягає у визначенні ступеню освоєння практичних знань, що були одержані в процесі практики. Завдання полягає в закріплюванні й оцінюванні конкретної господарської ситуації та в прийманні оптимального рішення в області організації й управління діяльністю підприємства. Це важливо, так як дає можливість визначити:

            - самостійно виконувати практичну роботу з обраного виду діяльності;

            - уміння  професійно користуватися нормативними документами (закони, укази, постанови, положення, рекомендації, інструкції);

            - здатність збирати, систематизувати, узагальнювати та аналізувати практичний матеріал з організації і управління діяльності підприємства, а також обґрунтовувати конкретні пропозиції з удосконалення його економічної діяльності.

            В даному звіті відображені:

            1) реальні процеси, які відбуваються в сфері господарської діяльності підприємства;

            2) актуальність теми, тобто присвячена дослідженням і розробкам, які відносяться до сучасних проблем економічного розвитку;

            3) розробка конкретних висновків, рекомендацій і пропозицій за результатами теоретичного дослідження й аналізу статистичних та облікових даних функціонування підприємства за останні 3 роки.

В цьому звіті використовувалися дані промислового підприємства шахти “Степова” ОАО “Павлоградвугілля”, яке відноситься до паливно-енергетичного комплексу. Рівень розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні, віддзеркалюється його роллю і місцем в вартості продукції, яка становить п’яту частину (21%) від загальної вартості виробленої в державі промислової продукції. Великі масштаби, обумовлені природними, історичними та соціально-економічними чинниками, складна галузево-функціональна та територіальна структура спричинили досить потужний пресинг його виробництв на територію та активну участь у функціонуванні господарства. При тому вплив паливно-енергетичного комплексу нерівномірний і залежить від масштабів розвитку його регіональних ланок. Питома вага комплексу в різних регіонах дуже варіює від 0,1 до 42,7%.

Питома вага виробництв паливно-енергетичного комплексу в промисловості регіонів, показує, рівень розвитку комплексу у Дніпропетровському регіону, яка становить за вартістю продукції (в оптових цінах) – 9,70% і за вартістю промислово-виробничих основних фондів – 10,60%; засвідчує значні регіональні коливання в обсягах виробленої продукції в паливно-енергетичному комплексі України і становить – 8,5%, а тому відноситься до І групи регіонів з низькою питомою вагою до 10%, що засвідчує про невелику активність паливно-енергетичної ланки....

  Для замовлень

        Телефон       + 380665144615 

         е-mail           KursovieotMarinu@yandex.ua


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz