Управління персоналом

 040 – Аналіз функцій управління на підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП. .........................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ТЕХНОМАРКЕТ”.....................................................

5

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПП “ТЕХНОМАРКЕТ”…….…

10

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.......................

16

РОЗДІЛ 4 АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА….

20

РОЗДІЛ 5 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОШУКУ ТА ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА ПП “ТЕХНОМАРКЕТ”................................................

26

РОЗДІЛ 6 АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.............................................

31

РОЗДІЛ 7 АНАЛІЗ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ.....................

35

РОЗДІЛ 8 АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ....................................

40

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ. РОЗРОБИТИ МОДЕЛЬ ПАСПОРТА СПЕЦІАЛІСТІВ ..................................................................................................

44

ВИСНОВОК ................................................................................................

48

СПИСОК ВИКОРАСТИНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................

50

ДОДАТКИ....................................................................................................

53

 ВСТУП               

            Ефективність реалізації загальнодержавних та регіонально-прикладних економічних проблем залежить від стратегічних напрямків та практичних впроваджень менеджерів вищої кваліфікації.

            Важливим етапом до підвищення ефективності реалізації даних економічних розробок з управління підприємством є організація написання роботи відповідно вимогам вищого навчального закладу. Звіт виступає як результат навчального процесу закріплення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, узагальнення практичних навиків, набутих під час переддипломної практики.

            Звітна робота повинна представляти собою самостійно виконане та завершене дослідження з елементами новизни і практичної значущості для підприємства.

            Мета написання звіту з управління персоналом  і економіки праці полягає у визначенні ступеню освоєння практичних знань, що були одержані в процесі практики. Завдання полягає в закріплюванні й оцінюванні конкретної ситуації та в прийманні оптимального рішення в області організації й управління персоналом на підприємстві. Це важливо, так як дає можливість визначити:

            - самостійно виконувати практичну роботу з обраного виду діяльності;

            - уміння  професійно користуватися нормативними документами (закони, укази, статути, штатні розписи, постанови, положення, рекомендації, інструкції);

            - здатність збирати, систематизувати, узагальнювати та аналізувати практичний матеріал з організації і управління персоналом на підприємстві, а також обґрунтовувати конкретні пропозиції з удосконалення його кадрової політики.

            В даному звіті відображені:

            1) реальні процеси, які відбуваються в сфері роботи служби з персоналом на підприємстві;

            2) актуальність теми, тобто присвячена дослідженням і розробкам, які відносяться до сучасних проблем кадрового планування, перепідготовки та підбору на підприємстві;

            3) розробка конкретних висновків, рекомендацій і пропозицій за результатами теоретичного дослідження й аналізу статистичних та облікових даних функціонування кадрової служби підприємстві за останній рік.

            В цьому звіті використовувалися дані приватного підприємства “Техномаркет”, яке відноситься до галузі роздрібної торгівлі електротехніки.

             У І півріччі 2010 р. оборот роздрібної торгівлі підприємств знизився у порівнянних цінах  на 0,9 % і становив 11,03 млрд. грн.  Роздрібний товарооборот підприємств – юридичних осіб знизився на 1,3 % та становив 6,7 млрд.грн.

            Водночас у сфері торгівлі та послуг залишається ряд проблемних питань, зокрема допускаються порушення вимог Закону України „Про захист прав споживачів” та нормативних документів, що регулюють діяльність підприємств в сфері торгівлі та послуг, приховування реальних обсягів товарообігу та здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації, торгівля продуктами харчування у невстановлених місцях...

  Для замовлень

        Телефон       +380665144615 

         е-mail             KursovieotMarinu@yandex.ua


Интернет реклама


Интернет реклама
Создать бесплатный сайт с uCoz