…рського обліку є: юридична доказовість, безперервність, вартісне вимірювання, двоїсте (подвійне) відображення стану та змін господарських операцій та процесів. Виходячи з цього, бухгалтерський облік виконує інформаційну і контрольну функції. Одним із елементів господарських засобів є засоби у сфері обігу, складовою частиною яких є грошові кошти. Грошові кошти, необхідні підприємству для нормальної виробничо-господарської діяльності, в процесі свого існування.

       Тому, на даному етапі предметом дослідження цієї роботи є: процес обліку грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій на підприємстві.

      Ціль дослідження складається у вивченні порядку ведення обліку  грошових коштів розрахунково-кредитних операцій на підприємстві.

      Задачі представленої роботи наступні:

- розглянути сучасний облік коштів і проблеми його удосконалювання;

- дати коротку характеристику досліджуваного підприємства;

- розглянути порядок ведення касових операцій і операцій на рахунках у банку;

- розглянути методику використання грошових коштів, і використати її для оцінки ефективності їх використання.

      Об'єктом дослідження даної роботи є: процес обліку грошових коштів і розрахунково-кредитних операцій підприємства.

     Метою дослідження даної роботи є: оцінка грошових коштів та розрахунково-кредитних операцій (на прикладі ТОВ „Стройбут”) в сучасному економічному становищі і втілення пропозицій щодо зменшення термінів обігу грошових коштів підприємства......

Создать бесплатный сайт с uCoz